loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 14: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín

Jsme jednou z největších škol ve Středočeském kraji.

 

SOŠ a SOU stavební Kolín je jednou z největších škol ve Středočeském kraji. V letošním školním roce u nás studuje téměř 700 žáků ve 28 třídách. Škola nabízí možnost maturitního studia v oborech STAVEBNICTVÍ, MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ a v nástavbovém oboru PODNIKÁNÍ.

Absolventi oboru Stavebnictví jsou připravováni tak, aby našli uplatnění přímo ve stavebních firmách a projektových kancelářích, také jako referenti v oblasti státní správy. Jsou připraveni i ke studiu na vysokých školách, především technického směru. Absolventi oboru Mechanik IEZ se mohou uplatnit jako odborníci na vnitřní instalatérské a elektrotechnické rozvody nebo jako servisní pracovníci a technici. Mohou také pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.

Pro manuálně zručné chlapce a děvčata otevíráme tříleté učební obory – TRUHLÁŘ, TESAŘ, ELEKTRIKÁŘ, INSTALATÉR, MALÍŘ A LAKÝRNÍK, KLEMPÍŘ a ZEDNÍK. V učebních oborech klademe hlavní důraz na propojení dobrých znalostí s odbornými dovednostmi, zejména na řemeslnou zručnost. Tu žáci získávají při praktickém vyučování v moderně vybavených učebnách a dílnách, či v reálném prostředí spolupracujících firem. Žáci učebních oborů dostávají pravidelná měsíční stipendia a finanční odměny za práci na zakázkách. Naše škola provozuje v rámci doplňkové činnosti Svářecí školu pro sváření plastů, pájení mědi a sváření kyslík acetylénovým plamenem. Kurzy jsou určeny nejen pro naše žáky, ale i pro veřejnost. Absolventům elektrotechnických oborů škola nabízí školení a přezkoušení Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Od roku 2015 spolupracujeme s firmou Metrostav, která zajišťuje podporu žáků vybraných učebních oborů. Smluvní žáci Metrostavu a jejich rodiče oceňují finanční a materiální podporu při studiu, ale především jistotu perspektivního zaměstnání po ukončení školy.
Škola je zapojena do celé řady programů a evropských projektů. Například díky projektu Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje I si škola pořídila nový CNC stroj pro obor truhlář. Žáci tak mají možnost pracovat s nejnovějšími technologiemi a absolventi oboru truhlář jsou díky znalosti práce s CNC strojem lépe připraveni na své budoucí povolání a zároveň se snadněji uplatní na trhu práce.

Naše škola se snaží zatraktivňovat studijní a učební obory pro žáky ZŠ a tím je motivovat k zájmu o řemesla nebo ke studiu technických oborů. Tímto směrem pokračuje naše práce i v rámci projektu IKAP II. V rámci projektu IKAP II realizujeme aktivity na podporu rozvoje polytechnického vzdělávání. Během projektu zrealizujeme Veletrh řemesel, řemeslné trhy, projektové dny a volnočasové kroužky. Zrealizujeme soutěže pro žáky ZŠ i SŠ, navštívíme veletrhy. Plánujeme i vytvoření mobilní dílny.

Během projektu IKAP II realizujeme i aktivity zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti žáků. Došlo ke vzniku Metodického kabinetu. Uspořádáme např. autorská čtení, soutěže pro žáky ZŠ a SŠ, cyklus exkurzí, workshopů a metodických dnů. Také nakoupíme další beletrii do školní knihovny. V aktivitách k podpoře cizojazyčné gramotnosti žáků vznikl Klub anglické konverzace, bude uspořádáno několik projektových dnů, příměstský tábor ale i návštěvy divadelních představení. Vzniká cizojazyčná knihovna, do níž jsou nakupovány knihy a časopisy, bude vybudována i nová jazyková učebna. Díky projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje škola získá i nové vybavení např. jazykovou učebnu, laboratoř pro slaboproud, nové vybavení do truhlářské dílny i nový automobil s mobilním pracovištěm. Cílem všech našich aktivit je poskytnout žákům školy výuku v moderně zařízených učebnách, zkvalitnit výuku a zatraktivnit školu pro žáky základních škol. Důraz klademe na propojení spolupráce v oblastech primárního, sekundárního a terciálního vzdělávání.

P_14_Medailonek_foto IV

P_14_Medailonek_foto I

P_14_Medailonek_foto III

P_14_Medailonek_foto II