loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 13: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Jsme partnerem pro školní psychology, speciální pedagogy a další pedagogické pracovníky škol.

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje dlouhodobě podporuje školní poradenská pracoviště ve školách. Je tedy partnerem pro školní psychology a speciální pedagogy, případně další zaměstnance školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V projektu IKAP II rozšířila Pedagogicko-psychologická poradna služby také pro asistenty pedagoga a pracovníky MŠ, kteří často pečují o děti s rozvíjejícími se problémy, a přitom jim chybí metodická podpora pro účinnou pomoc. Nově také poskytuje kurzy pro školy, aby i pedagogové středočeských škol se mohli vzdělávat na poli podpory (nejen) inkluzivního vzdělávání.

Školním psychologům, speciálním pedagogům a nově také asistentům pedagoga a pracovníkům MŠ nabízíme dlouhodobou podporu v rámci podpůrných skupin, na nichž probíhají tematické semináře, kazuistické semináře, kurzy, individuální metodickou podporu, informace sdílené na společném úložišti, profesní i volnočasovou WhatsApp skupinu a další aktivity.

Pedagogům nabízíme konkrétní kurzy týkající se vzdělávání, ale také psychohygieny, rodiny, organizace školního poradenského pracoviště apod. Tyto kurzy lze navštěvovat i jednorázově, ale potěší nás, když se budete účastnit i opakovaně.
Domníváme se, že naši pedagogové i poradenští pracovníci ve školách si zaslouží podporu v jejich nelehké práci, nabízíme informace, sdílení, empatii, bezpečí a vzájemné síťování.

Členkami realizačního týmu jsou zkušené psycholožky a speciální pedagožky s praxí nejen v poradně, ale také ve škole. Naše řady doplňují také osvědčení externí lektoři.

V případě, že máte o naše aktivity zájem, kontaktujte nás na adrese: mrazkova@pppsk.cz

 

P_13_PPP Kolín-ai