loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 12: Vyšší odborná škola a Střední zemědělské škola Benešov

Moderní škola s více než stoletou tradicí.

 

Historie naší školy se píše od podzimu 1895, kdy bylo započato s výukou na Zimní hospodářské škole, tehdy ještě v prostorách Piaristické koleje v Benešově.

Na současnou adresu do Pražské ulice se škola přesídlila v roce 1902 do budovy nyní sloužící jako domov mládeže. Škola pod různými názvy a zaměřením fungovala nepřetržitě s výjimkou první a druhé světové války, kdy byla zabrána pro vojenské účely.

V letech 1962 až 1965 došlo k výstavbě nové budovy (současná hlavní budova školy), škola také získala možnost praktické výuky na školním statku v Pomněnicích a v 80. letech svou vlastní tělocvičnu. Od roku 2015 byla k původní budově školy přistavěna nová budova s odbornými laboratořemi vybavenými nejmodernější technikou, vyšetřovnou, mikrobiologickou laboratoří a vazárnou. V tomto roce také vzniklo nové zázemí pro výuku zahradnických oborů a byla vystavěna jedna krytá a dvě venkovní jízdárny v areálu praktického vyučování na Pomněnicích.

Naše škola je moderní školou s bohatou historií, která má širokou nabídku maturitních, učebních a pomaturitních studijních programů. V rámci oborů Přírodovědné lyceum a Veterinářství dáváme studentům jedinečnou příležitost studovat odborné předměty v anglickém jazyce. Pro studenty napříč všemi obory SŠ a VOŠ zajišťujeme díky programu Erasmus+, do kterého se naše škola pravidelně zapojuje a je držitelem certifikátu kvality pro zahraniční mobility Vet Mobility Charter, možnost praxí u zahraničních partnerů. Máme kvalitní a moderní zázemí pro výuku jako jsou vlastní skleníky, jízdárny, driving range či laboratoře. Mnoho našich absolventů dál pokračuje ve studiu na VŠ. Aktuálně nabízíme tyto studijní obory: maturitní - Veterinářství, Zahradnictví, Agropodnikání a Přírodovědné lyceum, učební obory - Jezdec a chovatel koní, Zahradník, Zemědělec – Farmář, vyšší odborné vzdělání – Zemědělské podnikání. Od září 2021 bude v rámci Vyšší odborné školy nově otevřen nový a unikátní studijní obor – Veterinární asistent. Oproti maturitnímu oboru Veterinářství budou z tohoto oboru vycházet specialisté, kteří budou samostatně diagnostikovat nemoci a stanovovat výživové plány zvířat a budou tak pravou rukou veterinárního lékaře.

Naše škola se pravidelně zapojuje do projektů, jako jsou projekty z programu Erasmus+, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání či projektů Integrovaného regionálního operačního programu.

Velmi rádi jsme přijali nabídku zapojit se do projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje a Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje. V rámci tohoto projektu se podílíme na realizaci 4 klíčových aktivit:

  • podpora gramotnosti (matematické, jazykové a digitální),
  • vzdělávání pro trh práce,
  • podpora rovných příležitostí,
  • šablony

V rámci těchto aktivit budou po dobu tří let realizovány: matematický kabinet pedagogů SŠ a ZŠ, kteří budou sdílet zkušenosti z výuky matematiky. Podpoříme další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, zvyšování jazykových kompetencí či inkluze. Pro žáky SŠ jsme připravili jazykové kurzy či badatelský kroužek. Pro žáky ZŠ budeme pořádat, Evropské dny jazyků, projektové dny, zájmové kroužky (biologický, Mladý farmář, chovatelský) a o letních prázdninách letní jazykové školy, badatelské kempy a letní kempy zaměřené na chovatelství. Nezapomněli jsme ani na žáky MŠ, pro které jsme připravili několik výukových bloků. V rámci propojení teorie s praxí se budou konat exkurze žáků SŠ či workshopy odborníků z praxe pro žáky SŠ. V rámci projektu budou na naší škole rovněž působit speciální pedagog a IT specialista.

P_12_Medailonek foto 6

P_12_Medailonek foto 1

P_12_Medailonek foto 4

P_12_Medailonek foto 2

P_12_Medailonek foto 3

P_12_Medailonek foto 5