loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 11: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora

Příprava studentů je nemyslitelná bez široké spolupráce s podniky a odborníky z praxe.

 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky se nachází v jednom z historicky nejvýznamnějších měst České republiky. Kutná Hora je právem považována za pokladnici a klenot naší země.
Sama škola byla založena před 150 lety a díky své bohaté historii a hlubokým kořenům působí ve Středočeském kraji jako významné centrum pro středoškolské vzdělávání.

Od roku 1930, kdy se začalo vyučovat v nové budově postavené dle návrhu Ing. Ryšána, jenž stavbu s ohledem na prostory pojal velkorysým způsobem, byly původně strojnické obory postupně nahrazeny obory zabývajícími se elektronikou, energetikou a sdělovací technikou. Dnes už jen málokterá střední škola v republice může prohlásit, že téměř stoletá stavba vyhovuje i současným potřebám moderní školy.

Již dlouhodobě je vzdělávání na škole zaměřeno na elektrotechniku a v posledním desetiletí se věnuje souvisejícímu oboru – informačním technologiím. V současné době na škole studuje více než čtyři sta chlapců a dívek, kteří si vybrali obory v současnosti pro naši společnost naprosto nezbytné. Takřka v každé lidské činnosti, ať už se týká výroby, navrhování, sdílení nebo vytváření nových hodnot, nalezneme elektronické nebo elektrické prvky, jejichž velikost se postupně minimalizuje, ale rozsah funkcí naopak maximalizuje. Obory, které škola nabízí, patří bezesporu k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem lidského umu.

Studenti, kteří zvolí obor Elektrotechnika, se mohou poté profilovat ve třech různých zaměřeních, kde se pod dohledem zkušených pedagogů učí pracovat s nejnovějšími technologiemi tak, aby po absolvování mohli pracovat v moderních podnicích, zakládat vlastní firmy či pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Prvním ze zaměření je Automatizační technika, která se na škole vyučuje již více než padesát let. Patří mezi obory s extrémní dynamikou rozvoje. Technologie, které před pěti lety byly na špičkové úrovni, jsou dnes nahrazovány modernějšími s vyššími nároky na pochopení a s rozsáhlými možnostmi využití. Slovo robot již dávno nepatří do sci-fi literatury. Robotické přístroje již běžně používáme v domácnostech. Přístroje s nejvyššími rozlišovacími prvky pracují ve zdravotnictví, pomáhají v rizikovém prostředí a v mnoha dalších oblastech. Absolventi školy se s moderními technologiemi nejen z oblasti průmyslového řízení setkávají, ale též pracují na samostatných pracovištích s mikroprocesorovou technikou, pneumatickými či elektropneumatickými přístroji, robotickými rukami a používají technologie „Inteligentního domu".

Zaměření Sdělovací technika se zabývá přípravou studentů v oblastech analogových i digitálních přenosů obrazu či zvuku. Velká pozornost je též věnována zabezpečovací technice. Škola spolupracuje s firmou Jablotron. Studenti pracují v učebnách, které jsou vybaveny nejmodernější zabezpečovací technikou této firmy.

V třetím zaměření Počítačové systémy se studenti zabývají hardwarem a softwarem počítačových technologií. Pracují na vlastních pracovištích, která jsou soustavně vybavována novým zařízením tak, aby jejich příprava odpovídala náročným bezpečnostním požadavkům současnosti.

Uchazeči projevují velký zájem o studium oboru Informační technologie. A není divu, pro tento velmi dynamický obor je potřeba mnoho šikovných programátorů, grafiků či správců IT technologií. Mladé softwarové startupy nabízejí studentům zapojení do reálných projektů a mnohdy tato spolupráce přechází v nabídku trvalého pracovního poměru.

Příprava studentů je ale nemyslitelná bez široké spolupráce s podniky a odborníky z praxe. Studenti druhých a třetích ročníků mají možnost využívat čtrnáctidenní praxe v okolních firmách. Studenti maturitních ročníků pak v mnoha případech využívají možnosti pracovat na tvorbě své maturitní práce právě ve spolupracujících firmách z okolí.
Odborné vzdělávání vedou kvalitní pedagogové, kteří jsou v úzkém kontaktu s nejnovějšími technologiemi a mohou tak poskytovat pomoc a praxí ověřené rady při různých mimoškolních aktivitách a soutěžích, kterých se technikou nadšení studenti často zúčastňují.

Čtyři roky, které studenti na škole prožijí, nejsou sice dlouhé, přesto osvojené poznatky, dovednosti, návyky a zkušenosti jsou cenným benefitem každého absolventa v jeho budoucí praxi. Středoškolská studia jsou obecně pro absolventa nezapomenutelná, ale to, co bývalé studenty naší školy spojuje, je pokračující práce v oboru, vztah a láska k technice a technologiím. Koneckonců, absolventy kutnohorské průmyslovky naleznete nejen v každém koutě republiky, v mnoha částech Evropy, ale jejich stopy vedou i na jiné světadíly.

Celý svět se připravuje na průmyslovou revoluci 4.0. Naším krédem je vzdělávat kvalitně dle požadavků 21. století, a to na nejmodernějších zařízeních. Vždyť budeme muset připravit naše studenti na reálný svět průmyslu, ať to bude 3,5 nebo 4.0. Doba, kdy základními pojmy budou virtuální realita, IoT, elektromobilita, robotizace a umělá inteligence, je už tady. Abychom tyto cíle mohli naplnit, zapojili jsme se do projektu Implementace krajského akčního plánu, díky kterému škola získá finanční prostředky na vzdělávání učitelů a žáků v nových technologických trendech a na příslušné vybavení, a to zhruba v hodnotě 25 miliónů korun. Pro přípravu našich studentů je ale potřeba soustavně vybavovat školu novými technologiemi a tak dál připravujeme další projekty, aktivity a činnosti.

 

P_11_Medailonek_foto DJI_0034

P_11_Medailonek_foto DSC_8851

P_11_Medailonek_foto P1280719-