loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 10: Gymnázium Hostivice

Absolventi naší školy jsou úspěšnými studenty vysokých škol.

 

Gymnázium Hostivice je příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem. Škola poskytuje vzdělávání v osmiletém a čtyřletém studijním oboru – virtuální prohlídka.
Materiálně-technické vybavení je na velmi dobré úrovni. Budova byla kompletně zrekonstruovaná a nově vybavená v roce 2012. Nadstandardní vybavení je pořízeno převážně z EU projektů – Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, dále pak Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje a v současné době realizací Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Vyučující a studenti využívají digitální pískoviště, výukový program 3D Corinth a multiparametrický přístroj pro odběr a analýzu vzorků. Studenti mohou využít zapůjčení knih ze školní knihovny.

V současné době probíhají aktivity z projektu IKAP II. Velmi úspěšný je kroužek, který se zabývá vydáváním školního časopisu „GéHáčko" a kroužek Drumbenů.

V naší škole vyučují kvalifikovaní pedagogové, kteří využívají moderní IC technologie a inovativní výukové metody.
Absolventi naší školy jsou úspěšnými studenty vysokých škol.

 

 

 

P_10 Hostivice

P_10_Gymnázium Hostivice

P_10 Hostivice 1