loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 2: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice

Uznávaná střední škola, která má za sebou mnohá ocenění, ale také respekt a úspěchy.

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice vznikla z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z června 1998 v rámci optimalizace středního školství splynutím tří samostatných škol – Integrované střední školy v Mělníku, Středního odborného učiliště v Neratovicích a Střední odborné školy Neratovice.

Dnes jde o uznávanou střední školu, která má za sebou mnohá ocenění, ale také respekt a úspěchy. Škola v současné době vzdělává okolo 350 žáků v oborech vzdělání strojírenského, stavebního, službového a ekonomického zaměření. Pro výuku a ubytování žáků využívá dva objekty v Neratovicích, dále pro odborný výcvik 3 odloučená pracoviště a zhruba 60 smluvních pracovišť pro různé obory vzdělání.

Největší součástí školy je objekt v ulici Spojovací, ve kterém probíhá jak teoretická výuka všech tříletých oborů vzdělání, tak odborný výcvik 1. ročníku oborů vzdělání karosář, instalatér, mechanik opravář motorových vozidel, zedník. Odborné učebny a dílny pro odborný výcvik disponují moderním vybavením, které bylo většinou pořízeno z evropských fondů.

Škola nabízí stravování ve vlastní školní jídelně, ubytování v areálu školy, moderní vybavení prostor školy pro výuku i volný čas, možnost získání svářečského průkazu, řidičského oprávnění, účast na zájmových kroužcích, exkurzích a stážích do odborných firem, probíhá doučování žáků se slabším prospěchem a aktivní zapojení žáků do soutěží v praktických dovednostech apod.

Škola v rámci svých živnostenských listů provozuje doplňkovou činnost v těchto oblastech: stravování cizích osob ve školní jídelně, pořádání rautů pro veřejnost, svářečská škola, poskytování ubytovacích služeb na domově mládeže a autoškola.

SOŠ a SOU Neratovice vzdělává v následujících oborech vzdělání:

  • Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřletá denní forma

23-45-M/01 Dopravní prostředky
65-41-M/01 Hotelnictví
65-41-L/01 Gastronomie
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

  • Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – dvouletá denní nástavba pro absolventy tříletých oborů

23-43-L/51 Provozní technika

  • Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma studia pro absolventy tříletých oborů

64-41-L/51 Podnikání

  • Obory středního vzdělání s výučním listem – tříletá denní forma

23-55-H/02 Karosář
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník
65-51-H/01 Kuchař číšník
66-51-H/01 Prodavač
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice se již dlouhodobě úspěšně zapojuje do projektů Evropské unie. Od možnosti zapojení do evropských dotačních titulů škola realizovala 17 projektů s různým zaměřením vzdělávacího nebo investičního charakteru. Nejinak je tomu i v případě projektu, kde naše škola figuruje jako partner Středočeského kraje v projektu s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 s názvem Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Projekt je určen nejen pro stávající žáky a učitele školy, ale i pro děti z mateřských škol, žáky základních škol a širokou veřejnost. Skladbu projektu tvoří různorodé klíčové aktivity. Realizací těchto aktivit se naplňují základní cíle projektu, kterými jsou podpora výuky technických předmětů, modernizace vybavení školy zařízením pro výuku předmětů zaměřených na techniku, propojení naší školy se základními školami, zaměstnavateli a podpora mimoškolních volnočasových aktivit.

Jaké klíčové aktivity napomáhají splnit základní cíle projektu? V rámci KA "Rozvoj gramotnosti" jde o certifikované vzdělávání pro pedagogické pracovníky na rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti, platforma „Síťování čtenářské gramotnosti škol", zájmový kroužek „Čtenářský klub", zájmový kroužek „Můj úřad". Součástí klíčové aktivity "Vzdělávání pro trh práce" realizujeme pro pedagogy kurzy zaměřené na používání nakoupeného vybavení, stáže a exkurze pedagogů do firem, podporu koordinátorů odborných praxí, workshopy, semináře, kurzy ke kreativnímu rozvoji pedagogů, sdílení odborné učebny pedagogickými pracovníky z různých škol a sdílení zkušeností se zahraničními školami. Mezi aktivity pro děti z MŠ patří zájmový kroužek "Hrajeme si s autíčky", pro žáky ZŠ funguje zájmový kroužek "Mladý řidič", pro naše žáky jde o zájmový kroužek "Příprava na povolání", "Fiktivní firma" nebo "Trenažér", pro veřejnost realizujeme odborný kurz "Automechanik – kutil". Dále jde o stáže žáků naší školy u zaměstnavatelů, výměnné pobyty žáků 1. ročníků naší školy ve 2 středních školách stejného zaměření, odborné exkurze do firem v rámci odborného výcviku apod. I když současná epidemiologická situace nám nedovoluje realizovat některé aktivity, projekt IKAP II běží v rámci distanční formy přes Microsoft Teams v rámci možností dle harmonogramu.

V případě zájmu o některý z našich oborů je možné školu navštívit virtuálně na www.sosasou.cz. Až dovolí situace i osobně na adrese Školní 664, Neratovice a Spojovací 632, Libiš, popř. si domluvit schůzku telefonicky na 728899202 či mailem hrejsova.marcela@sosasou.cz.

P_02_Medailonek_foto Objekt Spojovací

P_02_Medailonek_foto Žáci SOŠ a SOU Neratovice provádějí pravidelnou údržbu motokáry

P_02_Medailonek_foto Objekt Školní