loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 21: Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem

Změna je pro náš výzvou.

 

Kdo jsme?
Naším smyslem je zprostředkovávat radost z poznání, která je základním předpokladem pro celoživotní učení. Abychom dobře vzdělávali naše žáky, neustále vzděláváme i sami sebe. Je pro nás důležité dělat to s respektem k sobě navzájem, ke všem žákům i rodičům, k místním komunitám a veřejnosti, ale také s respektem k životnímu prostředí. Usilujeme o otevřenost, komunikaci, bezpečí a vstřícný partnerský přístup.
Změna je pro nás výzvou.

Gymnázium J. S. Machara je tradičním regionálním gymnáziem s mnohaletou tradicí. Vzděláváme přibližně 400 žáků ve dvanácti třídách. Vzdělávací obory jsou 79-41-K/41 – všeobecné gymnázium se čtyřletým vzdělávacím cyklem, a 79-41-K/81 – všeobecné gymnázium s osmiletým vzdělávacím cyklem. Gymnázium sídlí poblíž centra města Brandýs nad Labem v budově postavené v letech 1925-27, je to tradiční budova s pozdně secesními prvky, obklopená rozlehlou zahradu. Zahradu využíváme k výuce, ke sportu, k relaxaci a odpočinku, a také ke společnému setkávání.
Usilujeme o to být školou, která je významným vzdělávacím centrem regionu. Chceme být moderní školou, která si na cestě vpřed zároveň uvědomuje svou historii a pečuje o tradice. Ve škole s přátelským a podnětným prostředím budou žáky všestranně rozvíjet dobří profesionálové v pedagogické práci, kteří se sami cíleně vzdělávají – v institucích i navzájem.
Chceme vyhledávat a rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti žáků prostřednictvím pestré nabídky volitelných předmětů, projektů a nepovinných aktivit, a vést je tak k odpovědnosti za vlastní vzdělávání. Budeme vytvářet podmínky pro vzdělávání napříč jednotlivými obory i věkovými skupinami žáků, pro vzdělávání ve škole i mimo školu, s otevřeností k rodičům a místním komunitám.
Snažíme se být školou, která respektuje principy trvalé udržitelnosti a svým působením usiluje o jejich uvádění do praxe.
Naši žáci se vzdělávají v cizích jazycích, přírodních vědách, v humanitně zaměřených předmětech a nechybí samozřejmě ani estetická výchova. To vše probíhá v moderně vybavených učebnách. Kromě vyučování se věnujeme také volnočasovým aktivitám – například ve vědeckotechnickém kroužku Pátek.

V rámci projektu IKAP II jsme zapojeni jako spolupracující partner. Účast v projektu nám například umožní pořídit další vybavení pro multimediální učebnu včetně setů pro virtuální realitu. Další aktivitou je zahraniční mobilita pedagogických pracovníků, ta nám umožní poznat, jak vyučují naši kolegové v sousedních zemích. Dlouhodobě spolupracujeme též v oblasti kariérového poradenství – našim žákům poskytujeme metodickou odporu a pomoc při volbě navazujícího vzdělávání na vysokých školách tak, aby se mohli realizovat podle svého zájmu a zároveň s prognózou dobrého uplatnění na trhu práce.

P_21_Medailonek_foto upraveno Brandys_nad_Labem_bar