loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 3: Obchodní akademie Slaný

 

Obchodní akademie je škola pro život.

 

Nabízíme studium v jediném oboru, a to Obchodní akademie. Studovat na obchodní akademii má smysl, protože je to škola pro život. To, co se tu naučíte, se vám může hodit při studiu, při práci v jakémkoliv obou i v osobním životě. Získáte povědomí o odborných pojmech, se kterými se setkáte ve sdělovacích prostředcích, dozvíte se, jak správně napsat e-mail, jak správně sepsat smlouvu, jak fungují úroky, a také se naučíte psát deseti prsty. Právě tuto zdánlivě zbytečnou dovednost vyzdvihují naši absolventi napříč generacemi.

OA panorama

Již několik let si uvědomujeme, že je potřeba podporovat žáky v rozvoji jejich silných stránek, dávat jim příležitosti k rozvoji jejich schopností a nechat je věnovat se tomu, co je zajímá. Proto jsme do našeho školního vzdělávacího programu zařadili vedle volitelných předmětů orientovaných na přípravu k jednotné části maturitní zkoušky (konverzace v cizím jazyce nebo volitelná matematika), také takové předměty, které umožňují žákům profilovat se a rozvíjet se v tom, čemu se hodlají věnovat po maturitě. Volitelné odborné předměty jsou vyučovány v hodinové dotaci 2 hodiny týdně ve 3. a ve 4. ročníku. Nabídku předmětů postupně doplňujeme, a tak je možné, že doplníme do nabídky i předmět podle vašeho zájmu. V současné době nabízíme podnikání, management volnočasových aktivit a cestovního ruchu, personální management a asistent-asistentka managementu.

Velkým tématem je pro nás posilování odpovědnosti žáků za vlastní vzdělání, s čímž souvisí umění plánovat si aktivity, studium a práci obecně a následně si zhodnotit svou práci a svůj pokrok. Uvítali jsme proto možnost zapojení do projektu IKAP II Středočeského kraje, jehož klíčové aktivity nám pomohou lépe poznat žáky, následně podpořit jejich individuální potřeby, schopnosti a zájmy a posílit tak jejich vnitřní motivaci ke studiu.

Plánujeme pro žáky uspořádat zážitkové programy na adaptační kurzy 1. ročníku, program zaměřený na práci s informacemi (například únikovou hru), otevřeme kroužky, které pomohou rozvíjet potenciál žáků, jejich kreativitu a schopnost pracovat ve skupině. Pro učitele plánujeme vzdělávací akce (například kurzy koučinku či formativního hodnocení), stáže u zaměstnavatelů, tandemovou výuku učitelů nebo spolupráci s odborníky z praxe. Zakoupíme mobilní učebny - jednu s 15 notebooky a druhou s 20 tablety a vybavíme 3 třídy novým nábytkem, který umožní variabilní uspořádání pro skupinovou práci, využití zakoupené techniky nebo práci ve zmíněných kroužcích. Do aktivit zapojíme žáky a učitele ze základních škol. Čtyři pedagogové z naší školy a 4 pedagogové z místních základních škol vycestují na 10denní pobyt do Finska, kde je školství na vysoké úrovni.

Náš projekt jsme sestavovali před příchodem současné koronavirové krize. Projektové aktivity jsou do značné míry takového charakteru, že je těžké, a někdy i nemožné, realizovat je v aktuálních podmínkách. Budeme proto doufat, že brzy budeme moci začít realizovat aktivity tak, jak jsme si je naplánovali.

beseda

projektovy_den