loader

Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje


V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla vyhlášena výzva č. 02_16_034 – Projekt Implementace krajských akčních plánů I. Na základě této výzvy a podpory Středočeského kraje byl napsán projekt Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Jedná se o dvouletý projekt, jehož fyzická realizace byla zahájena 1. 4. 2018 s předpokládaným datem ukončení 31. 3. 2020. Celkové způsobilé výdaje projektu činní 145 586 510,47 Kč.


V projektu dochází k propojení řady témat, která byla dosud řešena především samostatně. Jeho inovativnost tak spočívá v systémovosti řešení. Projekt je koncipován se zaměřením na podporu pedagogických pracovníků formou seminářů, síťování a workshopů. Důraz je také kladen na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory. Dojde také k pilotnímu testování nových nástrojů včetně jejich vyhodnocení. Hlavním cílem je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání na území Středočeského kraje, prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, kterými jsou:

 

 • Čtenářská a matematická gramotnost žáků 2. st. ZŠ a žáků SŠ
 • ICT kompetence a rozvoj výuky cizích jazyků
 • Polytechnické vzdělávání
 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
 • Inkluzivní vzdělávání
 • Podpora škol jako Center celoživotního učení
 • Kariérové poradenství


Na realizaci těchto aktivit se podílí 20 partnerů s finančním příspěvkem (partner uzavřel s příjemcem partnerskou smlouvu a získal partnerský rozpočet) a 28 spolupracujících partnerů (škola, která se podílí na realizaci vybraných aktivit projektu, ale neuzavřela partnerskou smlouvu, ani neobdržela vlastní podíl z dotace. Získá pouze nově pořízené ICT vybavení).

Partner s finančním příspěvkem:

 • Středočeský Kraj
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice
 • Sportovní gymnázium, Kladno
 • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno
 • Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný
 • Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát
 • Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice
 • Gymnázium Příbram
 • Gymnázium Hostivice
 • Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda
 • Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora
 • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav
 • Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II
 • Střední odborná škol a Střední odborné učiliště, Nymburk
 • Krajská hospodářská komora Střední Čechy
 • VUPI - Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.
 • Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
 • Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Spolupracující partner:

 • Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav
 • Střední odborné učiliště, Hubálov
 • Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav
 • Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou
 • Střední škola designu a řemesel, Kladno
 • Gymnázium, Kladno
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno
 • Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno
 • Střední zemědělská škola, Rakovník
 • Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem SJZ, Beroun
 • Střední odborné učiliště, Hluboš
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram
 • Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany
 • Střední odborné učiliště, Sedlčany
 • Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy
 • Střední odborná škola Čelákovice s.r.o.
 • Gymnázium, Říčany
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim
 • Střední průmyslová škola, Vlašim
 • Gymnázium, Vlašim
 • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora
 • Gymnázium, Kolín
 • Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín
 • Obchodní akademie, Lysá nad Labem
 • EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady
Ve čtvrtek 26. září 2019 navštívili žáci třídy OA 1A Živnostenský úřad v Čáslavi
Číst více
Aktivitu Kariérové poradenství obsahově připravuje a realizuje jako jediný partner projektu Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK).
Číst více
Za dobu trvání projektu se již uskutečnily 3 Metodická setkání.
Číst více
Od začátku tohoto roku se uskutečnilo několik setkání pro pracovníky základních a středních škol s nejrůznějším zaměřením.
Číst více
Tato aktivita je zaměřena na rozvoj přístrojového a dalšího vybavení odborných učeben, laboratoří apod., posílení odborných kompetencí pedagogů SOU, SOŠ a VOŠ, rozvinutí spolupráce se zaměstnavateli a rozšíření této spolupráce na další subjekty, orientaci výuky na praxi, podporu a propagace odborného vzdělávání u dětí a rodičů.
Číst více
Cílem aktivity je především prohloubení spolupráce s firmami pro zprostředkování praktických znalostí a zkušeností s podnikáním dětem i pedagogům příslušných předmětů a dále zvýšení zájmu žáků o vědu a výzkum.
Číst více
Realizují se tak aktivity na podporu orientace žáků MŠ a ZŠ na obory v oblasti přírodovědy a techniky, rozvoj kompetencí pedagogů v polytechnickém vzdělávání, prohloubení zájmu o obor u žáků SŠ, rozvoj přístrojového a dalšího vybavení odborných učeben, laboratoří.
Číst více
MŠMT deklaruje rozvíjet kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a také rozvíjet informatické myšlení žáků.
Číst více
Cílem aktivity je rozšíření a posílení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti (ČMG) žáků středních škol a gymnázií ve Středočeském kraji.
Číst více