loader

Pracovní setkání poskytovatelů kariérového poradenství ve Středočeském kraji

Vzdělávací institut Středočeského kraje pořádá v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje u aktivity Kariérového poradenství 2. Pracovní setkání poskytovatelů kariérového poradenství ve Středočeském kraji.


Termín: 9. června 2020 v 8:30 hodin

Místo konání: Kongresovém centrum OLŠANKA, Táboritská 23/100, Praha


2. pracovní setkání poskytovatelů kariérového poradenství ve Středočeském kraji se uskuteční 9. 6. 2020 v kongresovém centru OLŠANKA v Praze, Táboritská 23/100. Setkání bude zahájeno v 8.30 hodin a následovat bude informace o projektu a o realizaci klíčové aktivity KA8 – Kariérové poradenství. Poskytovatelé kariérového poradenství ze škol, firem a neziskových organizací pak představí realizaci kariérového poradenství v praxi. Prezentována bude i proměna realizace kariérového poradenství při práci se žáky a studenty.

Přihlášení na setkání je možné na lesova@visk.cz