loader

PPP WEBINÁŘ: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE


Školní poradenské pracoviště by mělo pro potřeby školy fungovat na každé škole. Někde je jeho role spíše formální, jinde velmi funkční. Pojďme pracovat na tom, jak vybudovat to druhé.


Termín:
 22. 3. 2022 (9:00 - 13:00 hod.)

Místo: ONLINE (odkaz na přihlášení obdržíte od lektora po přihlášení na webinář)

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Lucie Hemer (pracuje jako zástupce ředitelky a školní speciální pedagog na základní škole)

Cílová skupina: pracovníci školních poradenských pracovišť, pedagogové

Bližší obsah:
V rámci webináře bude představeno legislativní ukotvení poradenských služeb na základních školách, proces samotného vybudování poradenského pracoviště, organizační struktura a spolupráce školských poradenských pracovišť s vedením školy. Dále bude věnován prostor rolím jednotlivých poradenských pracovníků ve škole (výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), jejich standardním činnostem i možnostem, jak poradenské služby ve škole koordinovat.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 15. března 2022 na e-mailovou adresu: lucie.hemer@pppsk.cz.