loader

ppp webinář: školní porAdenské pracoviště v dnešní době


Jak vypadá a funguje školní poradenské pracoviště v dnešní době? Jak ho zřídit nebo rozvinout – po stránce vybavení, ale i know-how? Jak může fungovat v době distanční výuky? A co psychohygiena školního poradenského pracoviště? Odpovědi na tyto a další otázky dostanete na tomto workshopu.


termín: 23. 11. 2021 (14:00 - 18:00 hod.)

místo: ONLINE (odkaz na přihlášení obdržíte od lektora po přihlášení na webinář)

organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

lektor: PhDr. Zuzana Knesplová (poradenská psycholožka a lektorka mindfulness, pracuje jako školní psycholožka od roku 2008. Má zkušenosti s prací ŠP na gymnáziu i základní škole, věnuje se mimo jiné tématu života s vysokým potenciálem a kariérovému poradenství)

cílová skupina: členové školních poradenských pracovišť ZŠ a SŠ

max. počet účastníků: 12

cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: PhDr. Zuzana Knesplová, knesplova@5zsmb.cz.

Přihláška na akci: