loader

PPP WEBINÁŘ: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ - fungování a zvládání stresu v rámci ŠPP


Jak vypadá a funguje Školní poradenské pracoviště v dnešní době – prezenčně i distančně? Jak ho zřídit nebo rozvinout - po stránce vybavení, ale i know-how? A co psychohygiena? Odpovědi na tyto a další otázky dostanete na tomto workshopu. Cílem workshopu je vedle teorie obohatit se také o praktické zkušenosti (techniky zvládání stresu, mindfulness) a odpovědi na vlastní otázky.


Termín: 5. 5. 2022 (9:30 - 13:30 hod.)

Místo: ONLINE (odkaz na přihlášení obdržíte od lektora po přihlášení na webinář)

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: PhDr. Zuzana Knesplová (poradenská psycholožka a lektorka mindfulness, pracuje jako školní psycholožka od roku 2008, má zkušenosti s prací ŠP na gymnáziu i základní škole, věnuje se mimo
jiné tématu života s vysokým potenciálem a kariérovému poradenství)

Cílová skupina: pracovníci školních poradenských pracovišť na základních a středních školách

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 30. dubna 2022 na e-mailovou adresu: knesplova.psycholog@gmail.com.