loader

PPP webinář: školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště by mělo pro potřeby školy fungovat na každé škole. Někde je jeho role spíše formální, jinde velmi funkční. Pojďme pracovat na tom, jak vybudovat to druhé. 


Termín:
9. 3. 2023 (9:00 - 13:00 hod.)

Místo: ON-LINE

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektorka: Mgr. Lucie Hemer

Cílová skupina: pracovníci školních poradenských pracovišť, vedení škol

Bližší obsah:
V rámci webináře bude představeno legislativní ukotvení poradenských služeb na základních školách, proces samotného vybudování poradenského pracoviště, organizační struktura a spolupráce ŠPP s vedením školy. Dále bude věnován prostor rolím jednotlivých poradenských pracovníků ve škole (výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), jejich standardním činnostem i možnostem, jak poradenské služby ve škole koordinovat.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Lucie Hemer, e-mail: lucie.hemer@pppsk.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: