loader

PPP WEBINÁŘ: rodina během a po rozpadu


Zaměříme se na následující témata: charakteristika rodiny během a po rozvodu; vliv rodičů na dítě, jeho školní úspěšnost, prožívání a chování; úskalí komunikace mezi školou a rodiči během rozvodu a po něm; patchworkové (složené) rodiny a jejich specifika.


Termín:
 4. 3. 2021 (9:00 - 12:00 hod.)

Místo: ONLINE (odkaz na přihlášení obdržíte od lektora po přihlášení na webinář)

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: PhDr. Pavla Majerová (pracuje jako školní psycholog na střední škole, zároveň provozuje soukromou psychologickou praxi)

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 1. března 2022 na e-mailovou adresu: pavla@psycholog-majerova.cz.