loader

PPP webinář: intervence v oblasti matematiky

 

Seminář se zabývá problematikou nižších školních výkonů v oblasti matematiky, které jsou pod úrovní očekávání jak ze strany školy, tak i rodiny.  Je zaměřen na podporu žáků, kteří si matematické dovednosti osvojují pozvolněji. Pomoc dítěti vychází z posouzení vývoje matematických schopností a dovedností, z pedagogické diagnostiky, na kterou navazuje cílená intervence.

 

Termín: 9. 11. 2022 (9:00 - 16:00 hod.)

Místo: on-line

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektorky: Mgr. Jiřina Bednářová

Cílová skupina: školní psychologové a školní speciální pedagogové

Bližší obsah:
Součástí kurzu jsou náměty aktivit pro sledování a podporu vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti matematických schopností a dovedností.

Příklady probíraných témat:  

  • Co vše může být za nezdarem v matematice? Je za každým nezdarem dyskalkulie či snížené kognitivní schopnosti? Co všechno může být příčinou potíží v osvojování matematických dovedností? Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti matematiky
  • Vliv specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) na výkony v matematice.
  • Vývoj matematických schopností v ontogenezi dítěte, rozvoj percepčních faktorů, prostorové orientace, paměťové faktory, předčíselné pojmy.
  • Rozvoj schopností a dovedností v oblasti numerace.
  • Rozvoj schopností a dovedností v oblasti základních číselných operací.
  • Aplikace číselných operací.
  • Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí.  

.Max. počet účastníků: 20

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Ivana Uhrová, e-mail: uhrova@pppsk.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: