loader

PPP WEBINÁŘ: DIFERENCIACE VÝUKY U DĚTÍ Se specifickými poruchami učení


Chcete se dozvědět, jak pracovat s žáky se specifickými poruchami učení? Workshop je zaměřen na teoretickou a praktickou část, kde nebudou chybět ukázky materiálů pro rozvoj žáků s SPU a vhodných pomůcek!

 


Termín: 10. 11. 2022 (9:00 - 13:00 hod.)

Místo: on-line

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Terezie Kaltounková

Cílová skupina: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, školní speciální pedagogové, vedení školy

Bližší obsah:
Žáci se specifickými poruchami učení jsou nejpočetnější skupinou dětí vyžadující podpůrná opatření. Probereme jednotlivé typy SPU, roli učitele při odhalení potíží a navazující odbornou diagnostiku. Ukážeme si možnosti práce s těmito žáky ve třídě, představíme si možné pomůcky a programy a také jak pracuje s žákem speciální pedagog. Vysvětlíme si rozdíl mezi předmětem speciálně pedagogické péče a doučováním. 

Praktická část

  • představení pracovních sešitů a pomůcek
  • možnosti úprav výukových materiálů
  • konkrétní kazuistiky
  • doporučení PPP

Teoretická a informativní část

  • druhy poruch učení
  • diagnostika, role učitele
  • přístupy v procesu učení
  • promítnutí poruchy učení do jednotlivých předmětů
  • možnosti reedukace 

K prezentovaným teoretickým a informativním tématům se předpokládá následná debata a diskuze.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Terezie Kaltounková, e-mail: t.brezovska@seznam.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: