loader

PPP Webinář: DIFERENCIACE VÝUKY U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ


Chcete se dozvědět, jak pracovat se žáky se specifickými poruchami učení? Workshop je zaměřen na teoretickou a praktickou část, kde nebudou chybět ukázky materiálů pro rozvoj žáků se SPU a vhodných pomůcek.

 


Termín: 14. 4. 2023 (9:00 - 13:00 hod.)

Místo: ON-LINE

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Terezie Kaltounková

Cílová skupina: Pedagogové a asistenti pedagoga ze základních škol

Bližší obsah:
Žáci se specifickými poruchami učení jsou nejpočetnější skupinou dětí vyžadující podpůrná opatření. Probereme jednotlivé typy SPU, roli učitele při odhalení potíží a navazující odbornou diagnostiku. Ukážeme si možnosti práce s těmito žáky ve třídě, představíme si možné pomůcky a programy a také jak pracuje s žákem speciální pedagog. Vysvětlíme si rozdíl mezi předmětem speciálně pedagogické péče a doučováním. 

Praktická část

  • představení pracovních sešitů a pomůcek
  • možnosti úprav výukových materiálů
  • konkrétní kazuistiky
  • doporučení PPP

Teoretická a informativní část

  • druhy poruch učení
  • diagnostika, role učitele
  • přístupy v procesu učení
  • promítnutí poruchy učení do jednotlivých předmětů
  • možnosti reedukace

K prezenotvaným teoretickým a informativním tématům se předpokládá následná debata a diskuse.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Terezie Kaltounková, e-mail: t.brezovska@seznam.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: