loader

PPP WEBINÁŘ: Diagnostika předpokladů pro rozvoj českého jazyka 


Obsahem semináře je seznámení a zácvik ke standardizovanému diagnostickému nástroji.


Účastníci budou seznámeni s jednotlivými subtesty zaměřenými na posouzení úrovně čtenářských dovedností, písemného projevu, fonologického uvědomování, zrakové diferenciace a prostorové orientace. Také budou zacvičeni v administraci jednotlivých subtestů a v interpretaci výsledků.


Dále bude nastíněna možnost intervence a podpůrných opatření na podkladě zjištěných dat.

 


Termín:
20. 10. 2022 (9:00 - 16:00 hod.)

Místo: ON-LINE

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Cílová skupina: Školní psychologové, školní speciální psychologové, příp. speciální pedagogové - učitelé se zájmem o diagnostiku

Max. počet účastníků: 20

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Ivana Uhrová, e-mail: uhrova@pppsk.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

 


Upozornění:
 
Akce je primárně určena pro ty, kteří s námi chtějí  jezdit opakovaně. Více informací na: mrazkova@pppsk.cz

Přihláška na akci: