loader

PPP WEBINÁŘ: ASISTENTi PEDAGOGA V SYSTÉMU ŠKOLY


Asistenti pedagoga jsou již řadu let nedílnou součástí škol, přesto někdy panují nejistoty ohledně náplně práce jak z pohledu asistentů, tak i učitelů, a vynořují se otázky nad efektivní spoluprací mezi učiteli a asistenty a rovněž mezi asistenty a žáky. Praktický seminář Vám poskytne postřehy, tipy a rady z praxe.


termín: 19. 11. 2022 (12:00 - 16:00 hod.)

místo: ONLINE (odkaz na přihlášení obdržíte od lektora po přihlášení na webinář)

organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

lektor: Aleš Štefan (profesi asistenta pedagoga i učitele praktikuje celou řadu let v základní škole Velvary)

cílová skupina: asistenti pedagoga, učitelé

max. počet účastníků: 12

cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Aleš Štefan, ales.stefan@seznam.cz.