loader

PPP SETKÁNÍ: Vývojová dysfázie


Přiblížíme vám základní projevy vývojové dysfázie a jejich dopady na vzdělávání. Dozvíte se o možných metodách výuky, organizaci ve třídě i možné personální
podpoře. Dále se budeme věnovat hodnocení žáka a doporučíme celou řadu pomůcek, které jsou vhodné pro nápravu výslovnosti, rozvoj slovní zásoby, jazykového
citu, rytmizace a sluchového vnímání.


Termín: 15. 2. 2022 (9:00 - 12:30 hod.)

Místo: Pedagogicko-psychologická poradna Český Brod, Žižkova 507 (areál nemocnice, budova C)

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Cílová skupina: asistenti pedagoga 

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 13. února 2022 na e-mailovou adresu: mrazkova@pppsk.cz.

 

Upozornění: Tyto akce lze absolvovat po přihlášení do projektu – nejste-li zatím v režimu „přihlášení", zašlete svůj e-mail a pracovní adresu na: mrazkova@pppsk.cz, poté budete zařazeni do mailing listu, budou Vám chodit pozvánky na akce i další důležité informace. Členy platformy se mohou stát školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol.