loader

PPP SETKÁNÍ: učební styly

 

V rámci semináře se budeme zabývat širším pojetím učebních stylů, jako specifickým způsobem přijímání a zpracovávání informací, ale také rozvojem vlastního sebepoznání a schopnosti chápat druhé, protože pak rozumíme lépe i lidem kolem sebe.

Popíšeme si učební styly na podkladě čtyř párových preferencí, preferované činnosti, aktivity, preferovaných motivačních prostředcích, specifickém způsobu přijímání požadavků, apod.

Díky doporučením ohledně výchovných i vyučovacích strategií při respektování temperamentových zvláštností dosahujeme mnohem vyšší efektivity zvláště tam, kde se nedaří, a hledáme cestu, jak pomoci.

 

Termín: 10. 10. 2022 (od 9:00 hod.)

Místo: Soukenická 15, Praha 1

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektorka: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

Cílová skupina: Školní psychologové, školní speciální pedagogové, příp. speciální pedagogové

Max. počet účastníků: 20

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Ivana Uhrová, e-mail: uhrova@pppsk.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

 


Upozornění:
 
Akce je primárně určena pro ty, kteří s námi chtějí  jezdit opakovaně. Více informací na: mrazkova@pppsk.cz

Přihláška na akci: