loader

PPP SETKÁNÍ: sociální znevýhodnění


Máte ve škole žáky, žijící v prostředí, kde chybí dlouhodobá dostatečná podpora ke vzdělávání či přípravě na vzdělávání? Řešíte kauzy, kde zákonní zástupci se školou
dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu oprávněných zájmů žáka? Navštěvují školu žáci, kteří jsou znevýhodněni při svém vzdělávání z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li znevýhodnění spojeno s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka? Přijďte se podělit s kolegy o své zkušenosti v této oblasti.


Termín: 8. 4. 2022 (13:00 - 16:00 hod.)

Místo: ONLINE

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Cílová skupina: asistenti pedagoga

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 6. dubna 2022 na e-mailovou adresu: zemanova@pppsk.cz.

 

Upozornění: Tyto akce lze absolvovat po přihlášení do projektu – nejste-li zatím v režimu „přihlášení", zašlete svůj e-mail a pracovní adresu na: mrazkova@pppsk.cz, poté budete zařazeni do mailing listu, budou Vám chodit pozvánky na akce i další důležité informace. Členy platformy se mohou stát školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol.