loader

PPP SETKÁNÍ: sociální dovednosti v mŠ

 

Program  pod názvem Áďa a Tim, objev padáku aneb neboj se ptát PROČ…! k posilování sociálních dovedností a minimalizaci nevhodného chování u dětí předškolního a raného školního věku.

Program upevňuje základní sociální dovednosti, klade důraz na propojování souvislostí v různých sociálních situacích, rozvíjí seberegulaci chování, učí děti se vědomě zklidnit, vyjadřovat své pocity a potřeby. pomoci.

 

Termín: 21. 10. 2022 (9:00 - 16:00 hod.)

Místo: Soukenická 15, Praha 1

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektorka: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D. 

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, pracovníci mateřských škol

Max. počet účastníků: 10

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Ivana Uhrová, e-mail: uhrova@pppsk.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

 


Upozornění:
 
Akce je primárně určena pro ty, kteří s námi chtějí  jezdit opakovaně. Více informací na: mrazkova@pppsk.cz

Přihláška na akci: