loader

PPP setkání: Problematika lehké mentální retardace v prostředí školy

 

Na semináři probereme specifika různých typů lehké mentální retardace a způsoby, jak se diagnóza zjistí.

Ukážeme si příklad Doporučení SPC pro žáka s mentálním postižením a konkrétní příklady IVP s upravenými výstupy. Specifikujeme tým pečující ve škole o takové dítě a role jednotlivých účastníků. Zaměříme se na začlenění žáka do kolektivu, spolupráci s rodiči a rozdíly mezi 1. a 2. stupněm ZŠ.

Nebudou chybět ani ukázky kompenzačních pomůcek a učebnic. 

 

Termín: 16. 9. 2022 (9:00 - 15:00 hod.)

Místo: Soukenická 15, Praha 1

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Cílová skupina: Školní psychologové, školní speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pracovníci MŠ

Bližší obsah:
Seminář je rozdělen na dvě části. Dopoledne bude v podání Mgr. Terezy Kaltounkové přednášková část. Odpoledne zařazujeme kazuistický seminář – těšíme se na Vaše zkušenosti s tématem LMR.

Max. počet účastníků: 20

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Ivana Uhrová, e-mail: uhrova@pppsk.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

 


Upozornění:
 
Akce je primárně určena pro ty, kteří s námi chtějí  jezdit opakovaně. Více informací na: mrazkova@pppsk.cz

Přihláška na akci: