loader

PPP SETKÁNÍ: Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS


PAMIS je intervenčním programem k stimulaci pozornosti a paměti s širokým uplatněním v individuální a popř. skupinové práci s klientem. Je použitelný od 10 ti let věku s neomezenou horní věkovou hranicí, tj. je vhodný i pro práci s dospělými lidmi. Absolvovat tento program může kdokoliv, kdo má potřebu zlepšit svou pozornost a paměť, není prvoplánově určen pouze pro klienta handicapovaného. Vznikl v českém prostředí, vychází z dlouholeté praktické zkušenosti autorek z poradenské práce.

Pro používání tohoto programu je nutné absolvovat oba dva dny školení.


Termín: 24. 3. 2022 - 25. 3. 2022 (vždy od 9:00 do 16:30 hod.)

Místo: Soukenická 25, Praha 1

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D. 

Cílová skupina: školní psychologové a speciální pedagogové

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 21. března 2022 na e-mailovou adresu: uhrova@pppsk.cz.

 

Upozornění: Tyto akce lze absolvovat po přihlášení do projektu – nejste-li zatím v režimu „přihlášení", zašlete svůj e-mail a pracovní adresu na: mrazkova@pppsk.cz, poté budete zařazeni do mailing listu, budou Vám chodit pozvánky na akce i další důležité informace. Členy platformy se mohou stát školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol.