loader

PPP SETKÁNÍ: KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH


Účastníci kurzu se seznámí s aktuálním stavem KP na ZŠ a SŠ a možnostmi dalšího vzdělávání dospělých. Budeme se věnovat spolupráci výchovného a kariérového
poradce školy s psychologem/speciálním pedagogem ŠPP či PPP. Zmíníme obsah průřezového předmětu Svět práce. Zdůrazněn bude význam portfolia, projektů a praxí pro budoucí uplatnění žáků a studentů. Zmíněny budou další možnosti, kde získat kariérové informace - ÚP, kariérově zaměřené veletrhy (Schola Pragensis...),
internetové zdroje, poradenská centra.

Účastníci získají informace o aktuálních možnostech vzdělávání dospělých (nové možnosti, jak dosáhnout požadované kvalifikace, NSK, autorizované osoby).
Kurz bude obsahovat teoretickou část, praktické ukázky, pracovní listy a další pomůcky, nácvik poradenského rozhovoru zaměřeného na KP, burzu nápadů, které
lze při KP ve školách využít. Bude přihlédnuto ke specifikům osob s OMJ a ze sociálně znevýhodněných skupin.


Termín: 23. 5. 2022 (9:00 - 14:00 hod.)

Místo: Soukenická 25, Praha 1

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: PhDr. Iva Stefanová

Cílová skupina: školní psychologové a speciální pedagogové

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 21. května 2022 na e-mailovou adresu: lucie.hemer@pppsk.cz.

 

Upozornění: Tyto akce lze absolvovat po přihlášení do projektu – nejste-li zatím v režimu „přihlášení", zašlete svůj e-mail a pracovní adresu na: mrazkova@pppsk.cz, poté budete zařazeni do mailing listu, budou Vám chodit pozvánky na akce i další důležité informace. Členy platformy se mohou stát školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol.