loader

PPP SETKÁNÍ: intervize a supervize


Základní seznámení s tím, co je supervize a intervize, jaká mají pravidla, jaké jsou základní přístupy. Vyzkoušíme si supervizi na konkrétním tématu. Budete mít možnost si přinést svá vlastní témata, která můžeme také společně supervizně zpracovat.


Termín:
 6. 5. 2022 (13:00 - 17:00 hod.)

Místo: MŠ Mělník (místo bude upřesněno)

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Hana Grohmannová (pracuje jako školní a poradenský psycholog a speciální pedagog)

Cílová skupina: školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 4. května 2022 na e-mailovou adresu: uhrova@pppsk.cz.

 

Upozornění: Tyto akce lze absolvovat po přihlášení do projektu – nejste-li zatím v režimu „přihlášení", zašlete svůj e-mail a pracovní adresu na: mrazkova@pppsk.cz, poté budete zařazeni do mailing listu, budou Vám chodit pozvánky na akce i další důležité informace. Členy platformy se mohou stát školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol.