loader

PPP SETKÁNÍ: dynamická diagnostika a intervence v oblasti Čj


Seminář se zabývá problematikou nižších školních výkonů ve čtení a v psaní, které jsou pod úrovní očekávání jak ze strany školy, tak i rodiny. Je zaměřen na podporu
žáků, kteří si tyto dovednosti osvojují pozvolněji. Pomoc dítěti vychází z posouzení vývoje čtení a psaní, z pedagogické diagnostiky, na kterou navazuje cílená intervence.

Součástí kurzu jsou materiály a náměty aktivit pro sledování a podporu vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti čtení a psaní, fonologického uvědomování,
zrakového vnímání.


Termín: 19. 4. 2022 (9:00 - 16:00 hod.)

Místo: Soukenická 25, Praha 1 (ještě bude upřesněno)

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Bednářová

Cílová skupina: školní psychologové a speciální pedagogové

Bližší obsah:
• Je za každým nezdarem ve čtení a psaní porucha učení? Je každý pomalý čtenář dyslektik? Co všechno může být příčinou pomalejšího osvojování čtenářských dovedností? Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní.
• Posouzení úrovně čtenářských dovedností (čtenářské techniky, přesnosti čtení, automatizace dekódování, vnímání obsahu čteného, informační zisk).
• Posouzení úrovně písemného projevu (grafické provedení, obsah psaného z hlediska chybovosti – specifická a gramatická chybovost).
• Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje fonologického uvědomování (analýzy, syntézy, diferenciace, fonologické manipulace).
• Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje zrakového vnímání (především zrakové diferenciace rozlišení detailů, polohy prvků).
• Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 17. dubna 2022 na e-mailovou adresu: mrazkova@pppsk.cz.

 

Upozornění: Tyto akce lze absolvovat po přihlášení do projektu – nejste-li zatím v režimu „přihlášení", zašlete svůj e-mail a pracovní adresu na: mrazkova@pppsk.cz, poté budete zařazeni do mailing listu, budou Vám chodit pozvánky na akce i další důležité informace. Členy platformy se mohou stát školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol.