loader

PPP SETKÁNÍ: DIAGNOSTIcKo-INTERVENČNÍ MODEL PŘI PODPOŘE ŽÁKŮ V MATEMATICE - 2. ČÁST


Určeno pro absolventu kurzu v prosinci 2021 či absolventy stejného kurzu např. v Dyscentru.


Program:
1.  Rané matematické představy a dovednosti
2. Opakování formou kazuistik 0 až 1000 – anebo Vám to od prosince šlo?
3. Diagnostika 2. stupeň
4. Číselný obor 0-1000000, racionální čísla, operace násobení a dělení


Termín:
 9. 3. 2022 

Místo: Soukenická 25, Praha 1

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: PaedDr. Renata Wolfová

Cílová skupina: školní psychologové a speciální pedagogové

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 7. března 2022 na e-mailovou adresu: mrazkova@pppsk.cz.

 

Upozornění: Tyto akce lze absolvovat po přihlášení do projektu – nejste-li zatím v režimu „přihlášení", zašlete svůj e-mail a pracovní adresu na: mrazkova@pppsk.cz, poté budete zařazeni do mailing listu, budou Vám chodit pozvánky na akce i další důležité informace. Členy platformy se mohou stát školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol.