loader

PPP SEMINÁŘ: Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS


PAMIS je intervenčním programem k stimulaci pozornosti a paměti s širokým uplatněním v individuální a popř. skupinové práci s klientem. Je použitelný od 10 ti let věku s neomezenou horní věkovou hranicí, tj. je vhodný i pro práci s dospělými lidmi. Vznikl v českém prostředí, vychází z dlouholeté praktické zkušenosti autorek z poradenské práce.

Pro používání tohoto programu je nutné absolvovat oba dva dny školení.

 


Termín: 24. 11. až 25. 11. 2022 (vždy od 9:00 do 16:00 hod.)

Místo: Soukenická 15, Praha 1

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., Mgr. Alžběta Kratochvílová

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol

Bližší obsah:
Terminologické vymezení a charakteristika pozornosti a paměti - základní pojmy a definice, vývoj paměťových schopností; základní informace o programu PAMIS, rozbor jeho východisek (spontánní a formální učení, kognitivní edukace, Feuersteinova teorie zprostředkování, práce s příběhem sebereflexe klientů); partnerská spolupráce trenér programu - klient - zákonný zástupce (u dětského klienta); účinnost programu a jeho efektivita; metodika a způsoby zprostředkování lekcí programu klientovi- teoretický rozbor a praktický nácvik možností zprostředkování dílčích témat.

Každý účastník obdrží metodiku a pracovní listy k programu PAMIS.

Max. počet účastníků: 20

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Ivana Uhrová, e-mail: uhrova@pppsk.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: