loader

PPP KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ PRO ASISTENTY PEDAGOGA


Kazuistický seminář nabízí prostor pro aktuální témata vycházející z praxe pedagogických pracovníků. Cílem je posílení kompetencí pedagogů k podpoře znevýhodněných žáků, možnost vzájemného sdílení zkušeností a inspirace pod vedení pracovníků pedagogicko-psychologické poradny.

 


Termín: 11. 11. 2022 (9:00 - 13:00 hod.)

Místo: on-line

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Jana Mrázková, Ph.D., Mgr. Blanka Zemanová

Cílová skupina: asistenti pedagoga

Bližší obsah:

Příklady probíraných témat:  

  • nastavení spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga
  • nastavení spolupráce s rodiči žáka
  • otázka míry podpory u žáků
  • možné nejasnosti v náplni práce a v kompetencích
  • zátěžové a podpůrné momenty
  • metodická podpora ŠPP a PPP/SPC
  • balancování mezi osobním a pracovním životem
  • příklady dobré a špatné praxe
  • případové kazuistiky  

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Ivana Uhrová, e-mail: uhrova@pppsk.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: