loader

PPP semINÁŘ: jak pracovat s doporučením ŠPZ (PPP/SPC), kompetence pracovníků ŠPP a školy


Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou od 2. stupně podpory formulována skrze doporučení ŠPZ (tedy pedagogicko-psychologické poradny či speciálně-pedagogického centra). Obsah doporučení by měl sloužit k lepšímu nastavení podpory pro konkrétního žáka. Rozumíte vždy formulacím v tomto dokumentu? Kladete si otázky, jak navázat na informace v něm uvedené? Jak může škola ovlivňovat obsah doporučení? Na seminář si můžete vzít anonymizovaná doporučení z Vaší školy ke konzultaci.

 


Termín: 10. 2. 2023 (9:00 - 13:00 hod.)

Místo: Soukenická 15, Praha 1

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Lucie Hemer. Mgr. Hana Grohmanová a další členové odborného týmu PPP SK

Cílová skupina: učitelé, asistenti pedagoga, výchovní poradci, začínající školní psychologové a speciální pedagogové

Bližší obsah:
Seminář se bude věnovat jak formálním, tak obsahovým náležitostem výše uvedeného dokumentu. Zmíníme rozdílné kompetence pedagogicko-psychologické poradny či speciálně-pedagogického centra a školy. Aby byly informace obsažené v doporučení funkční, mají spolu obě instituce spolupracovat a komunikovat spolu ještě před vydáním tohoto dokumentu. Jak číst odborné termíny a závěry? Jak mohou školy postupovat, pokud neporozumí obsahu, nebo k němu mají výhrady? V čem může pomoci školní poradenské pracoviště a jaká je role tzv. koordinátora inkluze? A v čem může pomoci škole PPP a SPC? 

Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Hana Grohmanová, e-mail: grohmanova@pppsk.cz a Mgr. Lucie Hemer, e-mail: lucie.hemer@pppsk.cz (obsahové záležitosti), Mgr. Ivana Uhrová, e-mail: uhrova@pppsk.cz (organizační záležitosti).

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: