loader

PPP SEMINÁŘ: intervize a supervize jako nástroj podpory pedagogických pracovníků


Supervize a intervize jsou jednou z forem podpory pracovníků pomáhajících profesí. Pokud se supervizí, o které se ve školství stále více mluví, nemáte zkušenost, zde je příležitost zažít ji na vlastní kůži. 

 

Termín: 4. 11. 2022 (13:00 - 17:00 hod.)

Místo: Vodárenská věž, Praha 7

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Hana Grohmannová

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol

Bližší obsah:
Seznámíme se se supervizí a intervizí, jejich cílem, průběhem, pravidly, kontraktováním i s průběhem samotné supervize, jejími metodami, postupy. Po teoretickém úvodu si vyzkoušíme supervizně pracovat. Sesbíráme témata, která si přinesete k řešení, a s vybranými tématy budeme pracovat.

Příklady probíraných témat:  

  • pravidla bezpečí 
  • kontraktování
  • metody, postupy
  • sběr a výběr témat
  • práce na konkrétním tématu vybranou metodou
  • jak zkušenosti přenést do školy  

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Ivana Uhrová, e-mail: uhrova@pppsk.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: