loader

PPP seminář: Diagnostika a terapie poruch chování s navazujícím kazuistickým seminářem


Možnosti diagnostiky a terapie poruch chování z pohledu školního psychologa/speciálního pedagoga, služby navazujících institucí a odborníků (Středisko výchovné péče, klinická pracoviště, psychoterapeutické služby). V navazujícím kazuistickém semináři se budeme věnovat konkrétním případům řešeným na půdě školního poradenského pracoviště.


Termín:
 24. 2. 2023 (9:00 - 15:00 hod.)

Místo: Soukenická 15, Praha 1

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektorka: PhDr. Alice Pohořská a odborný tým PPP SK

Cílová skupina: školní psychologové a speciání pedagogové

Bližší obsah:
Nerespektování autority, agresivní chování, školní problémy, krádeže, lhaní, experimentování s návykovými látkami, problematické vztahy s vrstevníky – tyto a další možné projevy žáků ve škole zaměstnávají nejen učitele, ale také školní poradenské pracovníky a následně též další instituce. Jak uvažovat diferenciálně – diagnosticky, jaké nástroje využívat, jak pracovat nejen s žáky, ale také jejich učiteli? Jak nastavit vhodnou intervenci ve škole – co je možné nastavit ve spolupráci s učiteli, jak pracovat s rodinou, se samotným žákem a se kterými dalšími organizacemi lze spolupracovat? Pozornost bude věnována i možnostem spolupráce se SVP. Navazovat bude kazuistický seminář zaměřený na problematiku obtíží v chování a prožívání žáků. Připravte si své případy ve své speciálněpedagogické (etopedické) či psychologické praxi.

Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Ivana Uhrová, e-mail: uhrova@pppsk.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: