loader

PPP ONLINE SETKÁNÍ: nadané dítě v mateřské škole


Dá se poznat nadané dítě v mateřské škole? Jaká je role pedagoga v mateřské škole při rozvíjení těchto dětí? Seznámíme Vás se samotným pojmem nadaného dítěte, představíme typické charakteristiky a osobnostní profily nadaných dětí. Budeme se zabývat přístupy, doporučenými postupy a publikacemi a obohacujícími materiály pro rozvoj dětí s nadáním v mateřské škole.


Termín: 28. 4. 2022 (12:30 - 16:30 hod.)

Místo: ONLINE

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Andrea Štefáčková

Cílová skupina: pracovníci mateřských škol

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 26. dubna 2022 na e-mailovou adresu: uhrova@pppsk.cz.

 

Upozornění: Tyto akce lze absolvovat po přihlášení do projektu – nejste-li zatím v režimu „přihlášení", zašlete svůj e-mail a pracovní adresu na: mrazkova@pppsk.cz, poté budete zařazeni do mailing listu, budou Vám chodit pozvánky na akce i další důležité informace. Členy platformy se mohou stát školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol.