loader

PPP ONLINE SETKÁNÍ: KRIZOVÁ INTERVENCE


Základní zásady krizové intervence ve školách. Možné techniky práce se třídou i s jednotlivcem, copingové strategie dětí a dospělých. Limity školního prostředí v
poskytování krizové intervence.


Termín: 18. 2. 2022 (9:00 - 12:00 hod.)

Místo: ONLINE (odkaz na přihlášení obdržíte od lektora po přihlášení na webinář)

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Cílová skupina: školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 16. února 2022 na e-mailovou adresu: zemanova@pppsk.cz.

 

Upozornění: Tyto akce lze absolvovat po přihlášení do projektu – nejste-li zatím v režimu „přihlášení", zašlete svůj e-mail a pracovní adresu na: mrazkova@pppsk.cz, poté budete zařazeni do mailing listu, budou Vám chodit pozvánky na akce i další důležité informace. Členy platformy se mohou stát školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol.