loader

PPP online SETKÁNÍ: DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI


Obsahem semináře je seznámení a zácvik se standardizovaným diagnostickým nástrojem „Diagnostika školní připravenosti. Varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště". Účastníci budou seznámeni s jednotlivými subtesty zaměřenými na posouzení úrovně zrakové diferenciace, prostorové orientace, matematické představy, fonologického uvědomování, grafomotoriky. Budou zacvičeni v administraci a vyhodnocení jednotlivých subtestů, v interpretaci výsledků. Bude nastíněna možnost intervence, podpůrných opatření na podkladě zjištěných dat.


Termín:
 23. 2. 2022 (9:00 - 14:30 hod.)

Místo: ONLINE (odkaz na přihlášení obdržíte od lektora po přihlášení na webinář)

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Cílová skupina: školní psychologové a speciální pedagogové

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 21. února 2022 na e-mailovou adresu: uhrova@pppsk.cz.

 

Upozornění: Tyto akce lze absolvovat po přihlášení do projektu – nejste-li zatím v režimu „přihlášení", zašlete svůj e-mail a pracovní adresu na: mrazkova@pppsk.cz, poté budete zařazeni do mailing listu, budou Vám chodit pozvánky na akce i další důležité informace. Členy platformy se mohou stát školní psychologové a speciální pedagogové, asistenti pedagoga a pracovníci mateřských škol.