loader

PPP WEBINÁŘ: ŠkoLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ


Kdo tvoří školní poradenské pracoviště, jaká je konkrétní náplň práce jednotlivých členů a jak by spolu měli spolupracovat, aby vytvořili funkční tým? Zaměříme se na to, jak si získat důvěru kolegů, rodičů a žáků. Budeme hovořit o tom, s jakými dalšími institucemi může ŠPP spolupracovat nebo jaké krizové situace může řešit (úmrtí, psychické problémy, týrání, vážná nemoc, aj.) Nezapomeneme ani na vlastní psychohygienu.


Termín: 17. 2. 2022 (14:00 - 18:00 hod.)

Místo: ONLINE (odkaz na přihlášení obdržíte od lektora po přihlášení na webinář)

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Tereza Kaltounková (pracuje dlouhodobě jako školní speciální pedagog, absolvovala několik zahraničních stáží, má zkušenosti se žáky ze socio-kulturně odlišného prostředí)

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 14. února 2022 na e-mailovou adresu: t.brezovska@seznam.cz.