loader

PPP KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ PRO školní psychology a speciální pedagogy


Kazuistický seminář nabízí prostor pro aktuální témata vycházející z praxe školních psychologů a speciálních pedagogů. Cílem je posílení jejich profesních kompetencí, možnost vzájemného sdílení zkušeností a inspirace v bezpečném prostředí. Vítáme vlastní kazuistiky či aktivní práci na kazuistikách kolegů.

 


Termín: 17. 3. 2022 (9:00 - 13:00 hod.)

Místo: ON-LINE

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Jana Mrázková, Ph.D., Mgr. Blanka  Zemanová, Mgr. Hana Grohmanová 

Cílová skupina: školní psychologové, školní speciální pedagogové

Bližší obsah:
Obsah semináře čistě na vás. Přijďte s jakýmikoliv příběhy, či náměty do diskuze, budeme se jim věnovat. Zkuste vymyslet dotaz, se kterým na kazuistické setkání půjdete a poslat nám ho spolu s přihláškou, připravíme si pro Vás odpověď.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Ivana Uhrová, e-mail: uhrova@pppsk.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: