loader

PPP WEBINÁŘ: DIFERENCIACE VÝUKY


Webinář se zaměří na vymezení pojmu, materiální a personální podmínky, konkrétní náměty, jak diferenciaci výuky realizovat, představení pomůcek, které lze při výuce používat, využívání moderních technologií a diferenciaci výuky při on-line vzdělávání. Součástí setkání bude také široká diskuze.


termín: 3. 12. 2021 (14:00 - 18:00 hod.)

místo: ONLINE (odkaz na přihlášení obdržíte od lektora po přihlášení na webinář)

organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

lektor: Mgr. Tereza Kaltounková (pracuje dlouhodobě jako školní speciální pedagog, absolvovala několik zahraničních stáží, má zkušenosti se žáky ze socio-kulturně odlišného prostředí)

cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol

max. počet účastníků: 12

cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Tereza Kaltounková, t.brezovska@seznam.cz.

Přihláška na akci: