loader

Žáci středních škol se inspirují přímo u zaměstnavatelů

Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy děti navštěvují zajímavé provozy. 

 

K těm patří například návštěva studentů druhého a třetího ročníku oboru Pekař ze Střední školy obchodní v Kolíně ve společnosti Merhautovo pekařství s.r.o. Žáci se 15. listopadu 2022 přepravili autobusem do Milovic a po svém příjezdu byli obeznámeni s tím, jak se mají v provozu chovat, včetně dodržování hygienických pravidel. Celou exkurzi vedl pan Eduard Vítek, který v pekárně pracuje jako vedoucí výroby a pekařině se věnuje již 26 let.

První zastávkou byla kotelna, ve které je umístěna revizní osmóza vody – změkčení vody. Prohlídka pokračovala přes špinavou a čistou zónu, kterou prochází každý zaměstnanec po příchodu do zaměstnání, než se vydá do výrobny. Poté následovaly zastávky ve skladu surovin, ve výrobně chleba, běžného pečiva a jemného pečiva. Technickou částí pak byla ukázka kynáren, pecí a myčky přepravek.

Hlavní náplní exkurze byla ovšem praktická část, kdy si studenti vyzkoušeli proces přípravy těsta pro běžné pečivo, následný technologický postup, jako je vyválení těsta, dělení těsta a příprava těsta na další zpracování. Z toho si mohli vytvořit své vlastní pečivo, které jim pak zaměstnanci v pekařství upekli.  

Po občerstvení a následném ukončení exkurze bylo studentům předáno osvědčení o absolvování exkurze a všichni odjeli spokojení a plní nových zážitků. 

Druhá exkurze byla připravena pro žáky čtvrtého ročníku oboru Strojírenství z Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Čáslav v provozu společnosti NYMWAG CS a.s., která se zabývá výrobou nákladních železničních vagonů. Po příjezdu do areálu společnosti byli studenti zavedeni do zasedací místnosti, kde s nimi pohovořil generální ředitel, pan Ing. Petr Vlček. Poté následovalo povinné proškolení BOZP, vybavení ochrannými pomůckami a shlédnutí videa o společnosti.

Při prohlídce provozu studenti viděli, jak vzniká nákladní vagon, od samotného prvopočátku až do jeho finální podoby. Děti také navštívily například výrobní linku kotlů a cisteren, výrobní linku kontejnerových vozů a výrobní linku podvozků.

Po obsáhlé prohlídce společnosti následovalo občerstvení, po němž se návštěvníci vydali do školy svařování, kde si pod vedením odborníků zkoušeli svařování patek metodou MAG a metodou TIG. V rámci studovaného oboru mají studenti výuku svařování, avšak z důvodu uzavření školských zařízení v době pandemie Covid-19 bohužel o tuto praktickou část výuky přišli. Proto pro ně byla tato praktická zkušenost ve škole svařování velmi užitečná.

Na závěr byla studentům opět předána osvědčení o absolvování exkurze a propagační materiály jako dárek od společnosti.

Třetí návštěva, kterou Krajská hospodářská komora Střední Čechy ještě před koncem loňského roku zorganizovala, se uskutečnila 14. prosince 2022 a zúčastnily se jí žačky oboru Cukrář ze Střední školy designu a řemesel Kladno. Ty navštívily ve Vestci u Prahy firmu NOVICOM Praha s.r.o., která se zabývá distribucí surovin pro cukrářskou a pekařskou výrobu a pořádáním prezentací s odborníky z pekařského a cukrářského oboru.

Po příjezdu do sídla společnosti byly účastnice exkurze přivítány panem Jaroslavem Novákem, který současně představil společnost NOVICOM Praha včetně její historie. Během exkurze pak měly studentky možnost seznámit se s novými moderními cukrářskými trendy pod vedením zkušeného cukráře a učily se, jak správně zpracovávat těsta a krémy. 

Během praktické části si žačky prohloubily dovednosti v kreativním zdobení dortů a dezertů a také v technologii výroby. Po občerstvení ještě následovala obsáhlá přednáška týkající se technologie výroby čokolády a znalostí v oblasti jemné pekařiny. Během celého dne probíhala rovněž ochutnávka dezertů, na jejichž výrobě se studentky v rámci exkurze podílely.

Pro studentky byla tato praktická zkušenost velkým přínosem, dovršená navíc předáním osvědčení o absolvování exkurze a propagačních materiálů jako dárku od společnosti.

Ani v letošním roce na žáky se zajímavými exkurzemi nezapomínáme. Například 22. února 2023 se studenti oboru Agropodnikání Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Benešov díky tomu podívali na statek Dvůr Seletice, který se ve své činnosti zaměřuje na chov plemenných zvířat, především skotu masného plemene Piemontese, ovcí plemene Merinolandschaf, Přeštických prasat, a také na výrobu masných a mléčných produktů z vlastních surovin, které se zde denně připravují.

Žáky na statku srdečně přivítala sama majitelka, paní Vladimíra Pešková a seznámila přítomné s historií a současností chodu Dvora Seletice. 

Během exkurze se pak děti rozdělily do dvou skupin a pod dohledem odborníků si prošly výrobním procesem areálu. První skupina přitom  zahájila exkurzi v oddělení mléčné výroby, kde si na závěr studenti vyrobili vlastní sýr a máslo, druhá skupina zase navštívila výrobnu masných výrobků, kde si její účastníci vyrobili vlastní jitrnice.

Po občerstvení se skupiny vystřídaly a na závěr si ještě společně prošly venkovní prostory areálu včetně stájí. Samozřejmě i jim byla předána osvědčení o absolvování exkurze a zajímavé propagační materiály o společnosti.


Všechny zmíněné exkurze zaznamenaly u svých účastníků velký úspěch. Žáci díky nim vidí to, co je žádná škola nemůže naučit - jak se to, co v hodinách probírají, realizuje ve skutečných podmínkách a ve skutečném zaměstnavatetelském prostředí. A my věříme, že jim to třeba pomůže utvrdit  se v jejich rozhodnutí, čemu se chtějí ve svém životě profesně věnovat.   

Exkurze_15.11.2022_c.jpg

Exkurze_23.11.2022_e.jpg

Exkurze_23.11.2022_d.jpg

Exkurze_15.11.2022_e.jpg

Exkurze_14.12.2022_a.jpg

Exkurze_15.11.2022_a.jpg

Exkurze_23.11.2022_c.jpg

Exkurze_14.12.2022_b.jpg

Exkurze_14.12.2022_d.jpg

Exkurze_22.02.2023_d.jpg

Exkurze_23.11.2022_a.jpg

Exkurze_22.02.2023_b.jpg

Exkurze_23.11.2022_b.jpg

Exkurze_15.11.2022_d.jpg

Exkurze_15.11.2022_b.jpg