loader

Žáci 9. tříd ze Základní školy Kolín V. se vydali na zajímavou exkurzi

Výzkumná organizace SVÚM a.s. pro ně připravila den plný nových poznatků a zábavy.

 

Krajská hospodářská komora Střední Čechy, oblastní kancelář Kolín zorganizovala v rámci projektu „IKAP II Středočeského kraje“ návštěvu žáků devátých tříd základní školy Kolín V. v čelákovickém výzkumném ústavu SVÚM a.s. Ten je zapsán na seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace v České republice a specializuje se na oblast základního a aplikovaného výzkumu a vývoje kovových materiálů, plastů   a kompozitů. Má akreditované laboratoře  a zkušebny a je jednou z nejvýznamnějších výzkumných organizací aplikovaného materiálového výzkumu  a zkušebních institucí v České republice.

Děti ve svých prostorách přivítal 24. února 2022 jménem představenstva společnosti Mgr. Ivo Hain a zavedl je do zasedací místnosti, kde jim byla představena činnost organizace se zajímavými informacemi. Poté se žáci vydali na prohlídku celého provozu, při níž navštívili laboratoř vlastností materiálů, laboratoř koroze, oddělení polymerů a oddělení magnetů. Zaměstnanci výzkumného ústavu pro ně přichystali i několik praktických ukázek na jednotlivých pracovištích. K nim patřila například tahová zkouška kovového vzorku, ukázky nanonástřiků a mikroskopické ukázky povrchů mosazi, hliníkových slitin, ocelových slitin, atd. v různých fázích brusu.

Po této obsáhlé a atraktivní prohlídce bylo pro děti připraveno občerstvení. Následovala prezentace zaměřená na oddělení magnetů opět s několika praktickými ukázkami, do kterých se účastníci i sami zapojili.  

Po ukončení prezentace byl prostor na dotazy. Těch měly děti opravdu spoustu, z čehož lze usoudit, že je exkurze v Čelákovicích opravdu zaujala. To potvrdil i pan Hain, který žáky pochválil za velký zájem o daná témata a v závěru akce jim předal osvědčení o absolvování exkurze.

Jsme moc rádi, že se děti v dnešní době přece jen ještě zajímají i o něco jiného, než jsou počítačové hry, sociální sítě, apod. Velké poděkování za organizaci tohoto zábavného dne pro děti z Kolína patří všem ze SVÚM a.s., dopravci panu Jiřímu Šmejkalovi z Kuřimi, který pro žáky zajistil autobus, a KHK Střední Čechy.

 

Exkurze SVÚM_24.02.2022_a.jpg

Exkurze SVÚM_24.02.2022_c.jpg

Exkurze SVÚM_24.02.2022_d.jpg