loader

Webináře P-KAP 2021


První série webinářů v roce 2021 začíná již 4. února. Během dvou měsíců vám P-KAP nabízí devět webinářů k aktuálním otázkám akčního plánování ve všech tematických oblastech. Inspirujte se, vyzkoušejte nové nástroje a metody práce, které se v praxi osvědčily, využijte všech výhod akčního plánování v rozvoji vaší školy i území.

Webináře jsou opět určeny učitelům a vedení středních škol a vyšších odborných škol, ale i zástupcům krajů a dalším zájemcům o probírané téma. Online setkání pro vás připravil tým P-KAP v čele s garanty jednotlivých tematických oblastí a odbornými garanty z krajů. Podrobnosti o jednotlivých webinářích, odkazy na registraci najdete v našem Kalendáři akcí. (Možnost registrace na webináře je spuštěna obvykle 14 dnů před datem konání. Pokud není odkaz aktivní, vyčkejte, je možná jen příliš brzy.)

V dalším období P-KAP připravuje webináře k oblasti řízení a plánování na téma, jak propojit akční plánování na úrovni kraje, škol, případně MAP. V souvislosti (nejen) s rozvojem polytechnického vzdělávání se webináře budou podrobněji věnovat pregraduální přípravě učitelů a hledání odpovědi na otázku, kam směřují pedagogické fakulty v Česku. Garanti oblasti celoživotního učení také připravují další pokračování moderních trendů ve vzdělávání aj.