loader

vzdělávací institut středočeského kraje toho nabízí opravdu hodně

V portfoliu VISKu naleznete opravdu hodně zajímavých projektových aktivit.

 

VISK je jedním z partnerů projektu IKAP II, který se skutečně nezastaví. Nabízí toho v rámci našeho projektu opravdu spoustu, a to nejen pro děti v mateřských školách a žáky základních a středních škol, ale také pro učitele, pedagogické pracovníky a kariérové poradce.

Ještě v letošním roce budou mít zájemci možnost zúčastnit se například workshopu s názvem "Život bez obalu". Ten se zaměří na roli rodiny a školy při výchově dětí k respektu a odpovědnosti. Cílem této akce je zjistit, jak děti nenásilnou formou dovést k odpovědnosti za svůj budoucí život, k úctě k přírodě a k tomu, aby uměly vycházet se svými blízkými i okolním světem.

Úkolem připravených projektových dnů v mateřských školách je zase zvýšit zájem žáčků o polytechnické obory. Jejich součástí jsou proto praktické činnosti, které slouží ke zvýšení zručnosti dětí a vytvoření správných pracovních návyků a postupů. Témata jsou opravdu různorodá, počínaje živou zahradou a návodem na sázení stromů, přes chytré nakupování a hospodaření, až po třeba včelaření, bylinky a vodu.

Vzhledem k tomu, že naše doba je čím dál více digitální, čeká na pedagogy také možnost seznámit se s novými strategiemi bezpečí v kyberprostoru a poslechnout si více o kyberšikaně a kyberkriminalitě. Učitelé IT si budou sdílet své zkušenosti ve skupinách a seznámí se s různými youtubery, influencery a lektory.

Více informací o těchto i dalších aktivitách, které pro Vás VISK bezplatně organizuje, naleznete na jejich webových stránkách.

IKAP_VISK_1