loader

pro naše partnerské školy jsme uspořádali sadu kreativních školení

Ředitelé a pedagogové ze třiceti škol se dozvěděli, jak využít kreativitu v práci i doma.

 

Žijeme v době digitální, její důležitou součástí je ale také kreativita a schopnost využít originální nápady a myšlenky.

A proto jsme připravili pro celkem třicet ředitelů a pedagogů z našich partnerských škol sadu vzdělávacích akcí na toto zajímavé téma. Naším cílem bylo, aby se účastníci naučili poznat a zužitkovat svou kreativitu a tyto poznatky pak mohli předávat dále svým žákům a třeba tak zatraktivnit svou výuku a motivovat své studenty.  

Kreativita se definuje jako zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik nového, originálního díla nebo myšlenky, popř. tvůrčím řešením problémů. A i na to se naše semináře zaměřily.

První z nich se uskutečnily v rámci I. bloku ve dnech 17. března 2022 a 19. dubna 2022 pod vedením lektorky Petry Šimkové. Ta nejdřív zjišťovala, jaká mají účastníci očekávání. Nejvíce zaznívaly odpovědi, jako oživení výuky, motivování studentů, nakopnutí sama sebe i kolegů, obnovení množství a využití nových nápadů.  

Pak se již pracovalo, mezi jiným se pedagogové učili vytvářet myšlenkové mapy, definovat konkrétní problémy a řešit je pomocí různých kreativních technik, k nimž patří např. kreativní proces, brainstorming, brainwriting, rolestorming, synektika, šestero dobrých sluhů a další.

Zúčastnění se také dozvěděli, že je potřeba snažit se překonávat stereotyp, dělat i takové věci, které nám v danou chvíli nedávají smysl, klást si otázky, vyjet ze zajetých kolejí, mít po ruce papír a tužku a nové myšlenky a nápady si hned zapisovat – protože jak řekla lektorka: „Nápady jak přijdou, tak také odejdou. A přicházejí nejvíce ve chvílích, kdy je vůbec nečekáme.“

Ve skupinkách se plnily různé úkoly, vymýšlelo se, přemýšlelo a tvořilo, také se cvičilo, protože pohyb je důležitý, ale také se jím zaktivuje mozek a snáze přijdou nové nápady. To vše probíhalo ve velmi přátelská, spolupracující a inspirativní atmosféře.

Po tomto školení následoval II. blok, v němž se účastníci rozdělili do desetičlenných skupin ve třech termínech, konkrétně ve dnech 28. dubna, 5. května a 2. června 2022. Tyto workshopy probíhaly pod taktovkou lektorů Jindřicha Dohnala a Petry Strnadové z firmy Creatixo.

Tentokrát byla naším tématem diagnostika a rozvoj inovativního potenciálu pomocí speciální aplikace, která se zaměřuje na rozvoj inovativnosti, kreativity a produktivity jednotlivců i týmů a je průvodcem člověka od prvotní myšlenky či nápadu až k reálnému výsledku. 

Cílem těchto workshopů bylo posílit sebepoznání v oblasti inovativního myšlení a jednání, rozvinout kreativní, inovativní a produktové kompetence, zvýšit dovednost podporovat a iniciovat kreativní myšlení a jednání u svých studentů a seznámit se s metodami pro tvorbu nápadů a jejich implementaci do studijního procesu. 

K tomuto účelu pedagogové vyplnili dotazník připravený k otestování kreativních kompetencí. Na jeho základě lektoři připravili pro jednotlivé účastníky výstupní zprávy s výsledky, s nimiž se pak na seminářích pracovalo.

Na tuto práci pak navázal i III. a poslední blok naší sady kreativních školení, který se uskutečnil ve dnech 3. června a 7. června 2022, kdy se lektoři z Creatixa se svými návštěvníky zaměřili na rozvoj kreativity na školách, tvůrčí uměleckou aktivitu (praktická cvičení, modelové situace), rozvoj potenciálu druhých pomocí rozpoznání kompetencí, práci se silnými kompetencemi a kreativní techniky na rozvoj nápadů.

I tato setkání probíhala ve velmi tvůrčí, milé a přátelské náladě, za což patří poděkování všem zúčastněným, kteří se nebáli otevřít se a probrat se svými kolegyněmi a kolegy z ostatních škol i třeba to, co je trápí, co se jim nedaří změnit nebo naopak co chtějí dělat jinak a na co se v budoucnu zaměří. Vzájemně se inspirovali svými podněty a nápady a i ti, kteří si dosud mysleli, že jsou výhradně pragmatici a realisté, po našem kreativním školení zjistili, že se v nich přece jen alespoň kousek kreativity ukrývá.

Věříme, že náš „kreativní balíček školení“ přinesl ředitelům a pedagogům nové poznatky, které nyní využijí nejen při svých pracovních a školních povinnostech, ale i ve svém osobním životě. Kreativitě se totiž žádné meze nekladou!

Kreativita_1.jpg

Kreativita_2.jpg

Kreativita_5.jpg

Kreativita_9.jpg

Kreativita_10.jpg

 

Kreativita_3.jpg

Kreativita_6.jpg

Kreativita_7.jpg

Kreativita_11.jpg