loader

připravili jsme pár užitečných materiálů pro kariérové poradce

Nově na našich stránkách najdete Příručku pro rozvoj kariérového poradenství na střední škole a Sborník aktivit pro podporu kariérového rozvoje žáků.

 

Náš projektový partner, Vzdělávací institut Středočeského kraje, se mimo jiné zabývá metodickou činnosti, jejímž cílem je zvýšit úroveň kariérového poradenství na základních a středních školách ve Středočeském kraji. Proto pro Vás tým VISKu složený z autorek Andrey Csirke, Alice Müllerové a Lenky Hlouškové zpracoval dva nové užitečné materiály, konkrétně Příručku pro rozvoj kariérového poradenství na střední škole a Sborník aktivit pro podporu kariérového rozvoje žáků

Jedná se o ucelené podklady, které jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách "IKAP II Středočeského kraje", v jehož rámci VISK inicioval vznik Centra kariérového poradenství. To poskytuje komplexní služby v dané oblasti, například konzultační a poradenské centrum pro žáky, jejich rodiče a pedagogy, ale také supervize a odborné konzultace pro školní kariérové poradce či workshopy k projektovým dnům pro pedagogy.

Příručka pro rozvoj kariérového poradenství na střední škole se skládá ze dvou základních částí. První část prezentuje určitý rámec kariérového poradenství (nejen) na střední škole a pojednává též o významu kultury školy, kterou autorky dokumentu považují za kontext realizace kariérového poradenství vytvářející specifické podmínky pro jeho fungování na každé škole. To je také základní důvod, proč se věnují několika oblastem fungování školy, v nichž se kultura školy projevuje (Pol & kol., 2005).

Ve druhé části příručky pak máte možnost zmapovat pomocí reflektivních otázek a odpovědí podobu kariérového poradenství, která je aktuálně poskytována na Vaší škole. Na základě toho stanovíte cíle a prostředky jeho rozvoje, které vycházejí z aktuálních potřeb a možností školy. Tento způsob práce činí z námi nabídnutého rámce kariérového poradenství vysoce flexibilní koncept, který funguje jako celek, ale z něhož lze využít i jen ty části, které si vyberete a detailněji rozpracujete.

Ve Sborníku aktivit pro podporu kariérového rozvoje žáků naleznete rady při mapování kompetencí žáků, kteří si musí odpovědět na tři základní otázky: CO, PROČ a KDE. Materiál Vám nabídne scénáře aktivit z každé uvedené oblasti, přičemž tyto aktivity jsou koncipované pro skupinové kariérové poradenství a mají přímou vazbu na RVP – vzdělávací oblast Člověk a svět práce na základní škole (popř. na průřezové téma Člověk a svět práce na střední škole). Nechybí ani podpora a ukázky pro vytvoření Vašich vlastních scénářů a pracovních listů.

Oba jmenované materiály pro kariérové poradce si můžete stáhnout ZDE

 

Příručka pro KP_1.jpg

Sborník aktivit kariérového rozvoje žáka_1.jpg