loader

v kolíně se uskutečnila krásná akce pro rodiče a děti

V rámci Tvořivé dílny pro rodiče a děti si všichni vyrobili ptačí budku.

 

V sobotu 12. března 2022 uspořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební v Kolíně akci nazvanou "Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi". Zapojit se ale mohli i prarodiče s vnoučaty nebo třeba strýčkové a tety s neteřemi nebo synovci.

Hlavní myšlenkou školy bylo představit celým rodinám truhlárnu jako místo, kde vznikají krásné a zajímavé věci.  A to se určitě povedlo. Pro účastníky byl připraven potřebný materiál a děti si z něj následně pod odborným dohledem mistrů SOŠ a SOU stavební Kolín a lektorů juniorů, kteří ochotně pomohli radou nebo aktivní pomocí, vlastnoručně vyrobily skvělou ptačí budku, kterou si mohly odnést a pověsit ji podle svého přání na vybrané místo.

K jejich nemalé radosti navíc malí tvůrci obdrželi i certifikát a medaili. Po celou dobu akce vládla přátelská a milá atmosféra a všichni zúčastnění si pochvalovali příjemné pracovní prostředí. Nechybělo ani drobné občerstvení a tak odcházeli všichni skutečně spokojení - děti se svými krásnými výrobky a rodinní příslušníci s pocitem hezky a kreativně stráveného společného času. 

Tato akce je jednou z mnohých aktivit školy v rámci projektu "IKAP II Středočeského kraje"SOŠ a SOU stavební v Kolíně se podařilo přivést do života úžasnou myšlenku mezigenerační spolupráce a organizátoři už teď přemýšlí a vymýšlí, jaká budou témata dalších takových setkání.

 

Tvořivá dílna_SOŠ a SOU stav. Kolín_12.03.2022_d.jpg

Tvořivá dílna_SOŠ a SOU stav. Kolín_12.03.2022_a.jpg

Tvořivá dílna_SOŠ a SOU stav. Kolín_12.03.2022_c.jpg