loader

Učebna cizích jazyků je hotova

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební Kolín připravilo pro studenty překvapení.

 

Nová učebna cizích jazyků SOŠ a SOU stavební Kolín vznikla v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Jelikož se v poslední době stalo ovládání ICT kompetencí naprostou nezbytností, je místnost vybavena interaktivní tabulí a notebookem pro učitele; pro práci žáků na internetu jsou k dispozici také tablety.

Jako motivační prvky jsme vybrali magnetickou tabuli, nástěnné mapy, vlajky anglicky mluvících zemí, glóbus, publikace, které zábavnou formou představují okruhy slovní zásoby, a jazykové hry (zaměřené na slovní zásobu i reálie anglicky mluvících zemí).

Jedním z cílů projektu IKAP II na naší škole je podpora čtenářské gramotnosti. Součástí třídy je cizojazyčná knihovna, která obsahuje jak zjednodušenou, tak i originální četbu v angličtině. Dále budou k dispozici anglické výukové časopisy, jejichž předplatné jsme v rámci projektu objednali. Hodiny věnované čtení a práci s textem zpříjemní barevné sedací kostky a koberce. Sedací kostky rovněž umožní variabilitu uspořádání učebny podle zvolených výukových a vzdělávacích metod.

Učebna bude využita také pro pořádání projektových dnů a Klubu anglické konverzace.
Prostředí učebny vyzkoušejí o letních prázdninách žáci základních škol, pro které pořádáme příměstský tábor s výukou angličtiny.

P_14 20210513_134227

P_14 20210513_135917

P_14 20210513_134615