loader

GYMNÁZIUM HOSTIVICE ZORGANIZOVALO ZAJÍMAVOU EXPEDICI

Studenti si užili pár dní plných zážitků a zjistili spoustu věcí o Rakovnicku. 

 

Gymnázium Hostivice uspořádalo v rámci projektu IKAP II Středočeského kraje pro své studenty první z řady plánovaných expedic. Výprava s názvem „Machův mlýn" se uskutečnila ve dnech od 20. do 24. září 2021 a byla zaměřena na získání dat a informací týkajících se oblasti Křivoklátska, potažmo Rakovnicka.

Území okresu Rakovník tvoří z více než 50 procent zemědělská půda a ze zhruba 38 % lesy – jedná se tak o jeden z nejvíce zalesněných okresů kraje. Nejznámější je asi svým zaměřením na tradiční chmelařství. Přestože se na Rakovnicku začal chmel pěstovat ve velkém dříve než v okolí Žatce, patří v současné době zdejší chmelnice do státem vyhlášené Žatecké chmelařské oblasti. Chmel se už řádku let češe výlučně strojně a tak nostalgii ručního česání chmele dnes již jen oživují vesnické chmelařské slavnosti v Kolešovicích a v Kněževsi. Vedle chmele se na jihu pěstují také brambory a obilí. Průmysl je pak především chemický (prací prášky a čisticí prostředky) a keramický (všem známé obkladové dlaždice).

Povrch Rakovnicka je mírně zvlněný, přecházející do pahorkatin. Vedle nádherné chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, která je mimořádně cenným a převážně zalesněným územím, se zde nacházejí čtyři národní přírodní rezervace: Pochválovská stráň, Týřov, Velká Pleš a Vůznice. V rámci kraje má Rakovnicko nejnižší počet obyvatel i hustotu zalidnění.

Toto vše zajistilo členům expedice více než zajímavý základ pro jejich práci. Expediční tým byl sestaven ze skupiny humanitní, která měla za cíl mapování historických skutečností regionu a přírodovědné, která mapovala botaniku a dendrologii v oblasti Křivoklátských lesů. A navzdory proměnlivému počasí vše proběhlo v souladu se stanoveným výzkumnickým plánem.

Studenti prokázali velkou míru samostatnosti, ale i schopnost vzájemně spolupracovat při získávání a částečném vyhodnocování vstupních dat. Ačkoli se jednalo o početně malou skupinu, podíl odvedené práce je až překvapivě veliký. Všem členům této zajímavé expedice patří pochvala a poděkování. Těšíme se na další úspěchy, které budou jistě dosaženy v řadě dalších výjezdů, jež má Gymnázium Hostivice pro své žáky v plánu.

Gym Hostivice_a

Gym Hostivice_d

Gym Hostivice_e